fbpx

Rentgenodiagnostyka

Diagnostyka obrazowa CBCT (3D) to teraźniejszość nowoczesnej stomatologii.

W Gadzińscy – Centrum Radiologiczne diagnostyka ta wykorzystywana jest  w procedurach leczniczych poszczególnych dziedzin stomatologii. Zdecydowanie podnosi standardy leczenia, ułatwia postawienie prawidłowej diagnozy oraz minimalizuje możliwość powstania powikłań.

Gadzińscy – Centrum Radiologiczne dysponuje jednym z najnowocześniejszych pantomografów : KaVo OP 3D Pro – pantomograf cyfrowy 3D Jest to Uniwersalny tomograf z technologią niskiej dawki LDTTM i pięcioma polami obrazowania.

 

Oferujemy Bardzo szeroki zakres diagnostyki 2D i 3D.

  • Stomatologia ogólna – aparat pantomograficzny 3-w-1 jako doskonała i niezawodna inwestycja.
  • Endodoncja – skanowanie w specjalnej rozdzielczości endodontycznej oraz rozmiar pola pozwalający uwidocznić najdrobniejsze szczegóły.
  • Ortodoncja – najwyższa jakość zdjęć panoramicznych i cefalometrycznych. Doskonała i regulowana jakość skanów 3D zębów zatrzymanych i stłoczonych.
  • Chirurgia szczękowo-twarzowa – objętości dostosowane do skanów całego obszaru twarzoczaszki. Zaawansowane funkcje i analizy w oprogramowaniu 3D.
  • Implantologia – 5 różnych pól o optymalnej jakości obrazu – od pojedynczych implantów do pełnego łuku, a także planowanie szablonów chirurgicznych.

 

Low Dose Technology – ograniczenie dawki promieniowania
Ograniczenie dawki promieniowania dzięki Low Dose Technology™. Innowacyjna technologia Low Dose Technology™ (LDT ) w tomografie KaVo OP 3D Pro zapewnia optymalną jakość skanów 3D przy najniższej możliwej dawce promieniowania. Zmniejszenie dawki jest szczególnie istotne w przypadkach wrażliwych na promieniowanie, np. przy wykonywaniu zdjęć kontrolnych czy prześwietleń u dzieci.
* Badanie przeprowadzone przez Ludlow, John B., „Report of Dosimetry of ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP300 Maxio”, North Carolina Oral Health Institute, Chapel Hill,
NC, USA, luty 2014 r.

 

W Gadzińscy – Centrum Radiologiczne można wykonać zarówno zdjęcia 2D, jak również 3D.

Diagnostyka radiologiczna 2D dla stomatologii i ortodoncji
Pantomografia jest metodą rentgenowskiego badania zakrzywionych struktur twarzoczaszki na płaskim filmie na podstawie zasady zdjęć warstwowych. Zdjęcie pantomograficzne to zdjęcie przeglądowe przedstawiające ogólny stan wszystkich zębów, uwidaczniające szczękę, żuchwę, stawy skroniowo – żuchwowe, i częściowo zatoki szczękowe jak również łuki zębowe oraz tkanki je otaczające.

Pantomogram należy wykonać przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego oraz przed leczeniem protetycznym. Badanie warto również wykonać w celu okresowego sprawdzenia ogólnego stanu zębów, do wykrywania ognisk próchnicy, jakości leczenia kanałowego i ich wypełnień, obecności zmian zapalnych w okolicy wierzchołków korzeni zębów, a także w chorobach przyzębia, parodontozie, aby ocenić stopień zaawansowania choroby i zastosować odpowiednią metodę leczniczą Przydatna jest również przed wstawieniem implantów oraz przed chirurgicznym usunięciem zębów zatrzymanych.

Informacje diagnostyczne jakie daje nam to badanie pozwalają w bezpieczny i dokładny sposób zaplanować Państwa leczenie. Badanie pantomograficzne w naszej pracowni wykonywane jest metodą cyfrową, którą cechuje niska dawka promieniowania, krótki czas trwania badania oraz wysoka jakość obrazu. Wynik badania otrzymują Państwo na profesjonalnej kliszy. Istnieje także możliwość nagrania zdjęcia na płycie CD, bądź przesłania pocztą elektroniczną. Takie rozwiązania pozwalają na oszczędność czasu dla pacjentów, oraz szybsze dostarczenie wyników badań do specjalisty.

Diagnostyka radiologiczna 3D
jest to badanie wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie w postaci wiązki stożkowej, którego źródło obraca się wokół pacjenta.
CBCT jest szybką i niezwykle precyzyjną odmianą konwencjonalnej tomografii komputerowej. Jako, że obrazowanie twarzoczaszki następuje w trakcie tylko jednego obrotu lampą, całe badanie ulega znacznemu skróceniu, a co za tym idzie Pacjent otrzymuje mniejszą dawkę promieniowania.
Tomografia CBCT jest we współczesnej ,nowoczesnej stomatologii nieodzownym elementem prawidłowego zaplanowania implantacji- czyli miejsca, gdzie ma znaleźć się przyszły implant.
Jest także niezwykle przydatna w dokładnym określeniu liczby, usytuowania i kształtu kanałów korzeniowych, a także do oceny prawidłowego ich wyleczenia.

Wynik badania otrzymują Państwo natychmiastowo po zakończeniu wykonywania zdjęcia – na płycie CD wraz z załączonym programem do odtwarzania na każdym komputerze oraz z instrukcją instalacji i obsługi programu. Dzięki bibliotece implantów wbudowanej w program, planowanie implantologiczne w znacznym stopniu ulega uproszczeniu.